Det skal være NEMT at registrere - ellers sker det bare ikke

Erstat det gamle kradseskema og få alle til at registrere hændelser/nærved-ulykker

 
Hændelser for alle i kommunen

Én løsning som alle afdelinger kan anvende

Vi har gjort det ultrasimpelt at registrere hændelser og har dermed skabt en løsning, som alle kan anvende uanset om det er et bosted, et plejehjem, et hospital, i psykiatri, hjemmeplejen, på skoler, jobcentre eller i IT-afdelingen.

Styrk TRIOen

Jo flere registrerede hændelser, des bedre beslutningsgrundlag har TRIOen for at kunne arbejde med den lokale arbejdsmiljøudfordring i hverdagen.

TeamEffects værktøj giver TRIOen

 • Overblik

 • Handlemuligheder

 • Og understøtter kommunikationen

 

3 trin: Opret en hændelse på under 15 sekunder

Incident preview.png
 
”Registrering af hændelser i hverdagen skal gøres systematisk, for det er den bedste måde at forebygge alvorlige hændelser og ulykker”
— Peter Christensen, Partner i TeamEffect
 
Incident reporting screen.png

Datadreven ledelse i praksis

Med TeamEffects værktøj til hændelsesregistrering vil mange kommuner forventes at kunne opleve mindst en 10-dobbling i antallet af hændelses-registreringer. I opstartsfasen forventer vi, at ca. 2-3% af de registrerede hændelser vil kvalificere til at blive registret som egentlige arbejdsulykker. Det vil sige, at man også vil blive bedre til at dokumentere det reelle antal arbejdsulykker.

Bedste værktøj til opgaven

 • Ultra simpel løsning med 100% fokus på hændelser

 • Bygget til stor-skala

 • Attraktiv prismodel for hele områder / kommuner

 • Muligt at uploade til øvrige HSE back-end systemet som f.eks. EASY-systemet

 

Hvorfor registrerer vi ikke nok i dag?

Når vi er ude og besøge forskellige arbejdspladser i Danmark, hører vi altid samme historie - “Vi er slet ikke gode nok til at registrere hændelser”.

Her er de typiske årsager, vi hører:

 • “Det tager for lang tid at logge ind på computeren”

 • “Det er besværligt på papir”

 • “Der bliver alligevel ikke fulgt op”

 • “Det er mere dokumentation - vi har rigeligt”

 • “Det er svært at nå det i hverdagen”

 • “Det er ikke vigtigt nok”

Med TeamEffect opleves processen som hurtig og meningsfyldt af medarbejderne, når TRIOen først begynder at justere den daglige arbejdstilrettelæggelse med hensyn til personale og borgere.

 

Priseksempel

En kommune med 5.000 medarbejdere vil kunne bruge løsningen til alle medarbejdere for 62.500kr. i årlig licens plus et mindre engangsgebyr pr. leder i forbindelse med opstart.

 

Hvad betyder det for…?

Lederen

 • Fingeren på pulsen: Indsigt i konkret data omkring medarbejdernes oplevelser i hverdagen.

 • Mulighed for fagligt at sparre med AMR, TR og medarbejdere omkring arbejdsmiljøets konkrete udfordringer.

 • Gør det muligt at arbejde forebyggende i tilrettelæggelsen af arbejdet.

 • Overholder gældende arbejdsmiljøregler for registrering af hændelser.

 • Aldrig dårlig samvittighed ved besøg fra Arbejdstilsynet.

AMR

 • Arbejde med hændelser er en typisk AMR-opgave. Med TeamEffect får AMR et værktøj, som gør ham/hende i stand til at arbejde konkret med hændelser ift. forebyggelse og arbejdsskader.

 • Bedre dialog: AMR kan også få adgang til at se rapporterne i værktøjet sammen med lederen. Det giver bedre dialog i TRIOen.

 • Sparrer tid: Oplever processen som meget mere effektiv.

Medarbejderen

 • Tryghed: Hændelser bliver registreret nemt og korrekt.

 • Oplever at registreringen ikke bare er en registrering for dokumentationens skyld, fordi arbejdstilrettelæggelsen justeres i hverdagen.

 • Opbygger en historik, der kan bruges i forsikringssager f.eks. ved sygdom grundet hårdt arbejdsmiljø.