Daglig føling med dine medarbejdere

Med TeamEffect har du løbende fingeren på pulsen.
Det gør det nemt for dig som leder, at handle "nu og her".

 


Bostedet Koglerne om TeamEffect

"Min leder kan se mine daglige bedømmelser. Derfor ved jeg, at hun er tæt på, og er der for os, når vi har brug for hende." 

– Inge M., medarbejder hos Bostedet Koglerne


Sådan fungerer TeamEffect

1. Medarbejdere bedømmer arbejdsdagen

Medarbejdere bedømmer dagligt deres arbejdsdag. Det tager 30 sekunder og gøres enkelt fra en stander, tablet eller mobiltelefon.

14-dages rapport

2. Ledere får individuelt indblik i medarbejdernes trivsel

Nærmeste leder får overblik over, hvilke medarbejdere der har det godt og hvem eller hvad der skal tages særlig hånd om.

Dialog TeamEffect

3. Handling ud fra fakta

Med indblik i medarbejdernes trivsel og organisations udfordringer undgåes udbrændthed og medarbejderflugt. Det positive bliver tydeligt og relationer styrkes.Udvalgte kunder

Photo by Highwaystarz-Photography/iStock / Getty Images

Skab åben og ærlig kommunikation

Med TeamEffect bliver personalets udfordringer hurtigt bragt frem i lyset. Værktøjet faciliterer en forbedret kommunikation og synliggør de udfordringer, der skal tages hånd om.

 
Photo by g-stockstudio/iStock / Getty Images

Forebyg stress og udbrændthed

Med TeamEffect forebygges medarbejderflugt og udbrændthed. Personalet oplever en større omsorg og anerkendelse, der giver energi til arbejdet.

Jeg foretrækker TeamEffect frem for årlige undersøgelser.
— Afsnitsleder, Psykiatrien, Region Nordjylland
 
Photo by Jacob Wackerhausen/iStock / Getty Images

Tag hånd om dine medarbejdere

Med TeamEffect får du et tydeligt indblik i, hvilke medarbejdere der skal tages særlig hånd om. Så bliver du bedre i stand til, at bruge din tid, der hvor der er mest behov for den.

 Træf beslutninger på baggrund af fakta

Daglige tilkendegivelser fra dit team giver et tydeligt billede af, hvordan forandringer bliver modtaget. Det giver dig mulighed for at reagere hurtigt ud fra fakta.

 

Opnå en mere konstruktiv dialog

TeamEffect giver både dig og dine medarbejdere et indblik i egen trivsel over en længere periode. Det giver grundlag for en god og konstruktiv dialog med udgangspunkt i den virkelige situation. 

“Vi er blevet mere ét kollektiv efter, at vi er begyndt at bruge TeamEffect”
— Medarbejder, Psykiatrien, Region Nordjylland
 

Undgå snak i krogene

De dårlige fortællinger på arbejdspladsen skal dræbes med oplysning. Med de objektive data fra TeamEffect får alle en forståelse for "det store billede". Det gør, at enkeltstående, dårlige episoder ikke kommer til at dominere kulturen. 

Photo by hl-studios/F1online / Getty Images
 
Photo by Milan_Zokic/iStock / Getty Images

konfliktfri adgang til nærmeste leder

En leders dør kan godt stå åbent uden, at nogen går ind af den. Med TeamEffect er det nemt at sende et signal til sin leder på en fortrolig og bekvem måde. Det er vigtigt, specielt i de tilfælde, hvor budskabet kan være ømtåleligt, eller hvis medarbejderen ikke har naturlig nem adgang til lederen.Giv medarbejdere den anerkendelse de fortjener

TeamEffect gør det sjovt og nemt at sende en kollega et klap på skulderen. Det skaber glæde, og bidrager til en sund og positiv kultur på arbejdspladsen. Fællesskabet bliver mere robust og medarbejdernes tilhørsforhold forstærkes.

 

 
“Vi er blevet meget bedre til at snakke om tingene og få det mere ud i det åbne”
— Medarbejder, Psykiatrien, Region Nordjylland

I virksomheder med god trivsel og højt medarbejderengagement er der

  • 37% lavere sygefravær
  • 18% højere produktivitet
  • 49% færre ulykker
  • 60% færre fejl
  • 50% færre opsigelser
  • 100% flere jobansøgninger
Kilde: HBR 2015

Kilde: HBR 2015